Rozliczanie czynszów dzierżawnych za dzierżawę obwodów łowieckich polnych

Podstawa prawna

Art. 30 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną ( Dz. U. Nr 210 poz. 1791) oraz Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617).

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 w. 182

Sposób załatwienia sprawy

- roczny plan łowiecki na rok gospodarczy składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowskiej 14,

- czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07q żyta za 1 hektar.

Opłata

- w zależności od średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzający rok podatkowy,
- kwotę należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Piasecznie do końca maja każdego roku.

Czas załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-20 13:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-16 10:34:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki