Wydawanie kart wędkarskich

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz.1559 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 w. 182

Sposób załatwienia sprawy

- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,
- kartę odbiera się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Wymagane dokumenty

Karta wędkarska służy do amatorskiego połowu ryb.
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 roku życia, z tym, że mogą uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

Osoba ubiegająca się o wydanie karty wędkarskiej powinna złożyć:

- wniosek o wydanie karty wędkarskiej (DOCX, 24 KB)

- zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb wydane przez komisję powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb – Polski Związek Wędkarski,

- 1 zdjęcie legitymacyjne.

Opłata

- 10 zł za wydanie karty wędkarskiej (opłata na rachunek: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, nr konta: 62102011690000800201078963 z dopiskiem: „opłata za wydanie karty wędkarskiej”).

Czas załatwienia sprawy

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-20 13:54:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-10-06 15:09:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki