☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieodpłatne przeniesienie na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania

Podstawa prawna

Art. 118 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 266 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Sposób załatwienia sprawy

Sprawa kończy się wydaniem decyzji.

Potrzebne dokumenty

Wniosek osób uprawnionych, w którym należy określić:
- dane wszystkich stron uprawnionych z adresami do korespondencji
- oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów oraz wg ksiąg wieczystych,
- podpisy wszystkich uprawnionych.

Do wniosku należy dołączyć:
- decyzję o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę,
- w przypadku zstępnych postanowienie o nabyciu spadku.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Czas rozpatrywania sprawy

Według obowiązujących przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.ryb odwoławczy:
1) Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 35, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2) Odwołanie można złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 lub drogą pocztową na adres: Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Informacje dodatkowe

Z wnioskiem o przyznanie prawa własności działki w przedmiotowym postępowaniu może wystąpić również zstępny osoby uprawnionej , który po śmierci tej osoby faktycznie włada daną nieruchomością.
Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 11:24:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-30 13:47:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357