☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Podstawa prawna

Art. 77-88 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14,05-500 Piaseczno

Sposób załatwienia sprawy

Wypowiedzenie na piśmie dotychczasowej opłaty i przesłanie równocześnie oferty przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Wymagane dokumenty

W przypadku aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dokonywanej na wniosek użytkownika wieczystego pismo:
- określające oznaczenie nieruchomości gruntowej według ewidencji gruntów i budynków oraz według księgi wieczystej
- udokumentowanie, że istnieją przesłanki do aktualizacji.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Czas rozpatrywania sprawy

Według przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (Warszawa, ul. Kielecka 44) wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. W wypadku nie złożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie strony wiąże nowa wysokość opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu.

Dodatkowe informacje

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana jeżeli ulegnie zmianie wartość tej nieruchomości. Aktualizacji opłaty dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego, jednak nie częściej niż raz na 3 lata. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Wartość gruntu określa rzeczoznawca majątkowy.

Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 11:43:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-30 14:30:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019325