Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Podstawa prawna

- art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 32 ust. 1a i 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.)
)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Sposób załatwienia sprawy

Akt notarialny.

Wymagane dokumenty

Wniosek, który winien zawierać oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz wg księgi wieczystej, która ma być sprzedawana jej użytkownikowi wieczystemu.
Załączniki:
- aktualny odpis z księgi wieczystej,
- aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Czas rozpatrywania sprawy

Ok. 6 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Dodatkowe informacje

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego wymagana jest zgoda Wojewody Mazowieckiego.

Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 11:51:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-30 15:05:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki