Przyjmowanie wniosków paszportowych i wydanie paszportu

Podstawa prawna

Ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 268 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. nr 152, poz. 1026 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. nr 25, poz. 126).

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Terenowy Punkt Paszportowy (sala obsługi mieszkańców)
tel. 22 756 62 54 wew. 195

Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 16.00

Przyjmowanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów odbywa się codziennie w godzinach otwarcia Terenowego Punktu Paszportowego.

UWAGA! Obowiązuje rezerwacja wizyty na stronie https://rezerwacja.piaseczno.pl/

Informacja o dokumentach i opłatach wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osoby pełnoletniej (DOCX, 19 KB)

Informacja o dokumentach i opłatach wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osoby małoletniej (DOCX, 22 KB)

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14

Opłaty

Wysokość opłat paszportowych (DOCX, 24 KB)

Opłaty należy dokonywać na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
nr konta: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
z dopiskiem: opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej o paszport, np: "opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego".

Zwolnieni z opłat paszportowych

1. osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
2. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
3. osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy;
4. osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności, w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350), w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL;
5. żołnierze wyznaczeni lub skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych;
6. osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Czas załatwienia sprawy

1 miesiąc

Jednostka odpowiedzialna

Terenowy Punkt Paszportowy, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 756 62 54 w. 195

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 12:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-10-05 12:31:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki