☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych

KARTA USŁUG
z zakresu organizowania opieki w rodzinach zastępczych:
 
- udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- udzielanie jednorazowych świadczeń pieniężnych na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, 
- udzielanie jednorazowych lub okresowych świadczeń pieniężnych przyznanych na skutek zdarzenia losowego mającego miejsce w rodzinie zastępczej
  
Podstawa prawna
Art. 72-79 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 2004 r., Nr 233, poz. 2344).
 
Miejsce załatwienia sprawy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek -  8.00 - 16.00
tel. 22 756 62 45
 
Sposób i czas załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.): Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,   a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...).
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
 
Wymagane dokumenty
- postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej,
- potwierdzenie zameldowania dziecka,
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
- zaświadczenia potwierdzające dochód dziecka,
- wniosek rodziny zastępczej z prośbą o udzielenie pomocy pieniężnej,
- numer rachunku bankowego,
- rodzinny wywiad środowiskowy cz.VI i VII,
- informacja dot. miejsca zamieszkania rodziców biologicznych,
- skrócony odpis aktu zgonu w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców biologicznych.
 
 
Opłaty
Nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r., Nr 89, poz. 960).
 
Dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty mogą być przesłane pocztą, natomiast rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-01-02 11:24:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-13 11:27:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019047