Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Sylwia Wałachowska

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 wew. 155
rzecznik.konsumenta@piaseczno.pl

Procedury udzielania pomocy konsumentom z terenu Powiatu Piaseczyńskiego przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Piasecznie - do pobrania >>>

Jak uzyskać poradę
- telefonicznie, zadzwoń pod numer telefonu 22 756 62 54 wew. 155,
- osobiście, umów wizytę pod numerem telefonu 22 756 62 54 wew. 155 lub wysyłając e-mail na adres: rzecznik.konsumenta@piaseczno.pl
- mailowo, wysyłając e-mail na adres: rzecznik.konsumenta@piaseczno.pl
- poprzez ePuap, kierując pismo do Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
- pisemnie
wysyłając pismo na adres Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
lub składając pismo w Kancelarii na Sali Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14

Jak złożyć wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi
1. pobierz wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi (DOCX, 18 KB)l ub skorzystaj z druku znajdującego się na Sali Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
2. wypełnij czytelnie wniosek, podpisz go i załącz niezbędne dokumenty
3. złóż wniosek
- mailowo wysyłając mail na adres: rzecznik.konsumenta@piaseczno.pl
- poprzez ePuap kierując pismo do Starostwa Powiatowego w Piasecznie
- pisemnie wysyłając pismo na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
- w Kancelarii na Sali Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Rzecznik konsumentów może w szczególnie uzasadnionych wypadkach wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. 

Reklamacja towaru zakupionego od 01.01.2023 r. (DOCX, 18 KB)
Wzór reklamacji towaru zakupionego od 01.01.2023 r. - odstąpienie od umowy po żądaniu naprawy lub wymiany (DOCX, 21 KB)
Wzór reklamacji towaru zakupionego od 01.01.2023 r. - obniżenie ceny po żądaniu naprawy lub wymiany (DOCX, 21 KB)
Wzór reklamacji towaru zakupionego od 01.01.2023 r. - obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy w związku z istotną niezgodnością z umową (DOCX, 21 KB)
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odleglość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (DOCX, 20 KB)

Reklamacja towaru zakupionego od 25.12.2014 r. do 31.12.2022 r. (DOCX,  18 KB)
Wzór reklamacji dotyczącej towaru zakupionego od 25.12.2014 r. do 31.12.2022 r. (DOCX, 16 KB)
Wzór reklamacji towaru zakupionego od 01.01.2023 r. - naprawa lub wymiana (DOCX, 22 KB)

Przydatne adresy (DOCX, 16 KB)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o interwencję zawierający:
1) imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania,
2) oznaczenie przedsiębiorcy,
3) opis stanu faktycznego,
4) sprecyzowanie żądań,
5) do wniosku należy załączyć kopie dokumentów związanych ze sprawą.

Wzór wniosku o udzielenie pomocy konsumentowi (DOCX, 18 KB)

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

 

Wytworzył:
Sylwia Wałachowska
(2015-08-27)
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-01-03 09:13:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-09-28 11:41:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki