Ogłoszenie o zawarciu umowy - dostawa mięsa, wędlin i wyrobów garmażeryjnych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie


Nazwa i adres Zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej
Ul. Potulickich 1
05-510 Konstancin-Jeziorna
 
Osoba upoważniona do kontaktów: Bożena Rzeczkowska
 
Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa mięsa, wędlin i wyrobów garmażeryjnych
 
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena oferty
 
Nazwa i adres Wykonawcy:
 
„Midas” sp. z o.o.
Ul. Gierymskiego 12/39
00-772 Warszawa
 
Cena oferty brutto: 71.147,52 zł
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-01-09 15:07:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-01-09 15:08:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki