☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o  kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 r., poz. 1546)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 września 2018 r.  w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r., poz. 596)

Wymagane dokumenty

- wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DOC, 26 KB)
- oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym.

Opłaty

Za wpis (lub rozszerzenie działalności) do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie powiatu piaseczyńskiego opłata wynosi 500 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963
lub w kasie banku w Wydziale Komunikacji i Transportu, ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 82

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czas załatwienia sprawy

30 dni od dnia wpłynięcia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Jednostka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydawane z urzędu o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Uwagi

Obowiązkowy formularz wniosku.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-07 12:56:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-11-09 11:46:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357