☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 30.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

KARTA USŁUGI

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990)..
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r., Nr 40, poz. 275).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 r., poz. 2264).

WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek (ikonka pdf druk do pobrania),
- oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym.

OPŁATY
Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym opłata skarbowa wynosi 412 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 70

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
Wydział Komunikacji i Transportu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie wydawane z urzędu o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI
Obowiązkowy formularz wniosku.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-12 12:57:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-08-28 15:43:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357