☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

KARTA USŁUGI

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990)..
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1836).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek
- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie techniczne oraz praktykę
- zaświadczenie o odbytym szkoleniu
- zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

OPŁATY:
Opłatę skarbową w wysokości 48 zł wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226
lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 70


Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

TERMIN ZAŁATWIENIA:
30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:
Wydział Komunikacji i Transportu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
- Wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów ma formę decyzji administracyjnej.
- O terminie odbioru uprawnienia Wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI:
Brak 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-12 14:11:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-08-28 15:39:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357