Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i montaż platformy jezdnej przyschodowej na potrzeby DPS w Konstancinie-Jeziornie


Nr sprawy: AG.3400/08/07
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dom Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
F.H. ARTMED s.c., ul. Barlickiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
na kwotę 61.658,80 zł brutto,
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz,  pzp i przedstawiająca korzystną cenę.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 i 3 pzp Dom Pomocy Społecznej informuje, że nie zostały odrzucone żadne oferty oraz wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-15 13:06:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-02-15 13:10:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki