☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowanego

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088).
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).

Wymagane dokumenty

Opłaty

Brak

Miejsce złozenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Czajewicza 2/4

Dział Rejestracji Postępowania Administracyjne
II piętro, pokój  22
tel. 22 736 48 75

Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów można dokonać mailem bez konieczności wizyty w urzędzie:
zbyciainabycia@piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Jednostka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Sposób załatwienia

Czynność nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Brak 

 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-19 12:07:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-10-06 12:55:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3992913