Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047)
  • Ustawa z dnia 21.marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 4645)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2021 r., poz. 212)

Wymagane dokumenty

Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na wskazany we wniosku okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

Opłaty

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  ( kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

- na okres  1 miesiąca  - 200 zł
- na okres 6 miesięcy - 400 zł
- na okres 12 miesięcy - 1200 zł
- na okres 24 miesięcy - 2000 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości - 17 zł  (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) należy przelać na konto:
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 82

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek - piątek: 7.00 - 16.00

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.

Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany.

Zezwolenie wydaje się dla pojazdów:
O naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych,
O szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
O długości nieprzekraczającej 23 m dla zespołu pojazdów,
O wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-19 13:36:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-10-18 09:01:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki