☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego prowadzone w trybie zapytania o cenę zostało rozstrzygnięte jak poniżej.
 
Wykonawcą zamówienia będzie firma„EMMA-PC” Technologie Komputerowe M. Hełka, K. Maciejewski Spółka Jawna, ul. Domaniewska 22A, 02- 672 Warszawa, za kwotę brutto
18 426,88 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć i 88/100 zł).
 
Uzasadnienie wyboru: powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania siwz i przedstawia najniższą cenę.
 
Informuję jednocześnie, że w w/w postępowaniu zostały złożone 3 oferty, żadna oferta nie została odrzucona oraz nie został wykluczony żaden wykonawca.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-22 14:53:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-02-23 09:17:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479