Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2022 poz. 1599)
- ustawa z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261)
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
Biuro Promocji
tel. 22 756 62 54 wew. 194
a.wilanowska@piaseczno.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku niestwierdzenia uchybień w złożonym wniosku Starosta wydaje decyzję o wpisie do ewidencji. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu w tym przypadku liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Wymagane dokumenty

- wniosek o wpis do rejestru (DOCX, 26 KB),
- statut Uczniowskiego Klubu Sportowego,
- lista członków założycieli zawierająca dokładne dane: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, daty i miejsca urodzenia, numery pesel oraz własnoręczne podpisy (co najmniej 7 osób),
- protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz. 

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Czas załatwienia sprawy

30 dni

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 22 756 62 54 wew. 194.


Najważniejsze informacje przydatne przy tworzeniu i prowadzeniu stowarzyszenia sportowego - poradnik.ngo.pl/organizacje-sportowe

 

Wytworzył:
Joanna Grela
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-03-15 10:15:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-01-29 10:07:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki