☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2022 poz. 1599)
- ustawa z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261)
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
Biuro Promocji
tel. 22 756 62 54 wew. 191
Godziny pracy: poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00

Sposób załatwienia sprawy

Po złożeniu organ rozpatruje wniosek. W przypadku niestwierdzenia uchybień Starosta wydaje decyzję o wpisie do ewidencji. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu w tym przypadku liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Wymagane dokumenty

- wniosek o wpis do rejestru (ikonka worda wniosek do pobrania),
- statut stowarzyszenia,
- lista członków założycieli zawierająca dokładne dane: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, daty i miejsca urodzenia, numery pesel oraz własnoręczne podpisy 
(co najmniej 7 osób),
- protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Czas załatwienia sprawy

30 dni

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 22 756 62 54 wew. 191


Najważniejsze informacje przydatne przy tworzeniu i prowadzeniu stowarzyszenia sportowego - poradnik.ngo.pl/organizacje-sportowe

 

Wytworzył:
Joanna Grela
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-03-15 10:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Markuszewska Magdalena
(2022-11-24 11:41:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019325