Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa ryb i przetworów rybnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : dostawę ryb i przetworów rybnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej . Nr sprawy: DPS/ZP/G-3421/8/07.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dom Pomocy Społecznej 05-530 Góra Kalwaria ul. Szpitalna 1 informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Firma Handlowa „DAGR-BIS” Sp.J,
uL. Szkolna 13
05-500 Piaseczno
 
Uzasadnienie wyboru:
oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca najkorzystniejszą cenę.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-03-22 15:03:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-03-22 15:04:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki