Ogłoszenie o zawarciu umowy - wycinka drzew i pielęgnacja drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego

Nazwa i adres Zamawiającego:
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
 
Osoba upoważniona do kontaktów:
Agata Syruć
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
 
Wycinka drzew i pielęgnacja drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego.
 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Najniższa cena oferty
 
Nazwa i adres Wykonawcy:
 
„Dendrovita”
Małgorzata i Maciej Fabirkiewicz
Ul. Rtm. W. Pileckiego 107/113
02-781 Warszawa
 
Informacja o umowie
Umowę zawarto w dniu 20.04.2007 r.
Cena oferty brutto: 59.740,00 zł
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-04-25 10:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-04-25 10:23:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki