Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy leków refundowanych, materiałów opatrunkowych i drobnego sprzętu medycznego do apteki zakładowej Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Nr sprawy: DPS/ZP/G-3421/10/07.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dom Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Dla zadania nr 1
BLUMED Anna Bluszcz Spółka Jawna
01-517 Warszawa 
ul. Mickiewicza 16 m. 9
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta o najniższej cenie po spełnieniu wszystkich wymagań SIWZ.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-05-17 09:47:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-05-17 09:48:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki