Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa tłuszczów roślinnych na potrzeby Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dom Pomocy Społecznej 
05-530 Góra Kalwaria ul. Szpitalna 1 informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Handlowa „DAGR-BIS” Spólka Jawna
Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki
05-500 Piaseczno
ul. Szkolna 13
cena brutto 71 167,84zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru:
oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca najniższą cenę.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-05-28 13:43:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-05-28 13:50:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki