Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy farb, rozcieńczalnika, mikrokulek do poziomego oznakowania dróg, parkingów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy farb, rozcieńczalnika, mikrokulek do poziomego oznakowania dróg, parkingów itp.
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax: 022 756-24-80, tel.: 022 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawy farb, rozcieńczalnika, mikrokulek do poziomego oznakowania dróg, parkingów itp., o szacowanej wartości poniżej 60 000 euro.
 
Złożonych ofert: 4, z czego odrzucono: 0
 
Wybrano ofertę firmy:
1. NORAD SP Z O.O.
02-495 WARSZAWA
UL.SZAMOTY 5
Cena oferty brutto: 33.326,13 zł
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-05-28 15:48:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-05-28 15:50:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki