Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodnika przy ul. Przesmyckiego (droga powiatowa nr 2866W) w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych
       w Piasecznie
   ul. Elektroniczna 4
   05-500 Piaseczno
 
 
Zapytanie ofertowe
 
W związku z potrzebą udzielenia zamówienia publicznego prosimy o złożenie oferty na wykonanie następującego zadania:
„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodnika przy ul. Przesmyckiego (droga powiatowa nr 2866W) w Piasecznie, gm. Piaseczno”.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać dokumenty niezbędne w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz uzyskania pozwolenia na budowę i odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użykowego (Dz.U. nr 202 z 2004 r. poz. 2071), tj:
- opis techniczny,
- część graficzną,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
- kosztorys inwestorski.
 
W ofercie prosimy podać całkowitą cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT.
Oferty prosimy składać do dnia 22.06.2007 r. do godz. 1200
Termin realizacji zamówienia: 31.11.2007 r.
Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu.
                                                                                                                     
Dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać pod nr tel. (022) 756-24-80 (82).

Wzór oferty do pobrania >>>
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-06-11 09:29:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-06-11 09:33:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki