Ogłoszenie o zawarciu umowy - dostawy asfaltu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Nazwa i adres Zamawiającego:
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
 
Osoba upoważniona do kontaktów:
Agata Syruć
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawy asfaltu drogowego 50/70
 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Najniższa cena oferty
 
Nazwa i adres Wykonawcy:
Poldim S.A.
Ul. Kochanowskiego 37 a
33-100 Tarnów
 
Informacja o umowie
Umowę zawarto w dniu 17.05.2007 r.
Cena oferty brutto: 775.920,00 zł
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-06-11 09:41:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-06-11 09:42:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki