Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - stabilizacja i wprowadzenie do ewidencji dróg danych o punktach węzłowych podstawowej wersji systemu referencyjnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Stabilizację i wprowadzenie do ewidencji dróg danych o punktach węzłowych podstawowej wersji systemu referencyjnego dla wytypowanych odcinków sieci dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego, zebranie i zakodowanie drogowych obiektów inżynierskich oraz wizualną ocenę stanu nawierzchni jezdni i wideorejestracji korytarza drogi”, o szacowanej wartości poniżej 60 000 euro.
 
 
Złożonych ofert: 1, z czego odrzucono: 0
 
Wybrano ofertę firmy:
Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego Transcomp Sp. z o.o.
02-590 Warszawa
ul. Drużynowa 3/1
 
Cena oferty brutto: 248.880,00
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-06-11 09:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-06-11 09:47:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki