Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu wykonawczego remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2827W Łbiska - Piskórka, gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych

       w Piasecznie

   ul. Elektroniczna 4

   05-500 Piaseczno

                                               
 
        
Zapytanie ofertowe
 

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia publicznego prosimy o złożenie oferty na wykonanie następującego zadania:

„Wykonanie projektu wykonawczego remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2827W Łbiska - Piskórka, gm. Piaseczno.”

Dokumentacja projektowa powinna zawierać dokumenty niezbędne w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz zgłoszenia robót do właściwego organu, tj:

- Mapa archiwalna,

- Projekt drogowy,

- Kosztorys inwestorski i przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 
W ofercie prosimy podać całkowitą cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT.
Oferty prosimy składać do dnia 26.06.2007 r do godz. 12.00
Termin realizacji zamówienia: 05.07.2007 r.

                                                                                    

Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu.
                                                                                                                     

Dodatkowych informacji oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać pod nr tel.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-06-19 15:39:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-06-19 15:50:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki