Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa zamiatarki drogowej współpracującej z samochodem ciężarowym

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na 

dostawę zamiatarki drogowej współpracującej z samochodem ciężarowym, o szacowanej wartości powyżej 60 000 euro.

Złożonych ofert: 1 

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrano ofertę firmy:
1.BRODD PRODUCTS POLONIA
Przedsiębiorstwo szwedzko-polskie Sp. z o.o.

41-500 Chorzów
ul. Składowa 32
Cena oferty brutto: 213.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-06-20 14:28:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-06-20 14:30:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki