Ogłoszenie o zawarciu umowy - stabilizacja i wprowadzenie do ewidencji dróg danych o punktach węzłowych podstawowej wersji systemu referencyjnego dla wytypowanych odcinków sieci dróg powiatowych

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno

Osoba upoważniona do kontaktów:

Agata Syruć
 

Określenie przedmiotu zamówienia:

„Stabilizacja i wprowadzenie do ewidencji dróg danych o punktach węzłowych podstawowej wersji systemu referencyjnego dla wytypowanych odcinków sieci dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego, zebranie i zakodowanie drogowych obiektów inżynierskich oraz wizualna ocena stanu nawierzchni jezdni i wideorejestracji korytarza drogi”.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Najniższa cena oferty
 
Nazwa i adres Wykonawcy:

Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego Transcomp sp. z o.o.

02-590 Warszawa

ul. Drużynowa 3 m.1

 
Informacja o umowie

Umowę zawarto w dniu 18.06.2007 r.

Cena oferty brutto: 248.880,00 zł

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-06-22 10:17:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-06-22 10:19:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki