Ogłoszenie o zawarciu umowy - dostawy farb, rozcieńczalnika, mikrokulek do poziomego oznakowania dróg, parkingów itp. dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Nazwa i adres Zamawiającego:
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno


Osoba upoważniona do kontaktów:
Agata Syruć

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawy farb, rozcieńczalnika, mikrokulek do poziomego oznakowania dróg, parkingów itp.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Najniższa cena oferty
 

Nazwa i adres Wykonawcy:
 
Norad Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
ul. Szamoty 5
 

Informacja o umowie

Umowę zawarto w dniu 06.06.2007 r.

Cena brutto: 33.326,13 zł

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-06-26 10:38:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-06-26 10:41:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki