☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Czyszczenie rynien wraz z daszkami mansardowymi na 4 budynkach w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Nr sprawy AG.3400/11/07
1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: Zakres prac obejmuje czyszczenie rynien wraz z daszkami mansardowymi na 4 budynkach, z czego jeden budynek cztery kondygnacje nadziemne, dwa budynki trzy kondygnacje nadziemne, jeden budynek dwie kondygnacje nadziemne. Razem około 400 m bieżących.
3. Termin realizacji zamówienia: do 30.08.2007 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna – dział administracyjno-gospodarczy lub elektronicznie - www.bip.piaseczno.pl
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: telefonicznie 022 7564136. Osoby do kontaktów: Bożena Rzeczkowska, Joanna Stężycka.
6. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
7. Kryteria, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia: posiadanie koncesji bądź zezwolenia do prac na wysokościach.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „zapytanie ofertowe nr sprawy AG.3400/11/07 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. czyszczenia rynien”
9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 18.07.2007 r., do godziny 10.00 w sekretariacie zamawiającego w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1, piętro I.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.
11. Załącznik do zapytania stanowi wzór oferty.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Wzór oferty do pobrania >>>
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-07-09 14:46:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-07-09 14:50:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019325