Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu drogi powiatowej nr 2837W Marylka - Prace Małe, gm. Tarczyn

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu drogi powiatowej nr 2837W Marylka-Prace Małe, gm. Tarczyn.”

o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.

 Złożonych ofert: 1 

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrano ofertę firmy:
1.      Usługi Projektowe Piotr Wilczewski

Ul. Łukowska 4/58

04-113 Warszawa

Cena oferty brutto: 79.300,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-07-23 15:12:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-07-23 15:13:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki