☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedź na zapytanie - przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2836W

Odpowiedź na zapytanie
 

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na Remont drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od skrzyżowania z ul. Millenium w Głoskowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876. Etap I – odcinek km 1+200÷4+200

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
 
Pyt.1.

W Specyfikacji Technicznej – Wymagania Ogólne występują roboty wykończeniowe: ścinanie poboczy i oczyszczanie rowów; pozycje te nie występują w Kosztorysie Ofertowym. Czy Zamawiający przewiduje realizację tych robót w zadaniu, jeśli tak-prosimy podać zakres tych robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje realizacji wymienionych robót (ścinanie poboczy i oczyszczanie rowów) w zadaniu.

                                                                                      

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                             Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-07-24 15:16:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-07-24 15:18:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107