☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie wyniku postępowania na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w gm. Góra Kalwaria

 
                                                                                                     Piaseczno, 31.07.2007r.
 


Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60000 euro na „Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych celem doprowadzenia do zgodności z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Góra Kalwaria na terenie wsi Podgóra, Podosowa, Potycz, Wincentów” .
 
Wykonawcą zamówienia będzie „Biuro Usługowo – Handlowe ERMIS Dariusz Karaszewski”, 86-005 Białe Błota, Przyłęki, ul. Wodna 14 za kwotę brutto 90 280,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł).
 
Uzasadnienie wyboru: powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia najniższą cenę.
 
Informujemy jednocześnie, że w w/w postępowaniu zostały złożone dwie oferty, żadna oferta nie została odrzucona oraz nie został wykluczony żaden wykonawca.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-07-31 11:50:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-07-31 11:53:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247