☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie

Z a r z ą d  D r ó g  P o w i a t o w y c h  w  P i a s e c z n i e
Ul. Elektroniczna 4        tel./fax. (022) 756-24-80                                                       
05-500 Piaseczno          tel. (022) 756-24-82

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu nieograniczonym na

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie na odcinku od ul. Bielawskiej do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce, gm. Konstancin-Jeziorna”

o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.

Złożonych ofert:  1 
Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrano ofertę firmy:
Transmost sp. z o.o.
Projektowanie Dróg i Mostów
02-736 Warszawa
ul. Wróbla 21/1

Cena oferty brutto:
98.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.
                                                                                                                     
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-07-31 14:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-07-31 14:07:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107