☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 2829W Jesówka - Piaseczno oraz przebudowę drogi 01327 [2825W]

Z a r z ą d  D r ó g  P o w i a t o w y c h  w  P i a s e c z n i e
Ul. Elektroniczna 4      tel./fax. (022) 756-24-80     
05-500 Piaseczno       tel. (022) 756-24-82
  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu nieograniczonym na

           
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę  drogi Nr 2829W Jesówka – Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz przebudowę drogi 01327 [2825W] Jazgarzew – Jesówka – Żabieniec, gm. Piaseczno".

o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.

Złożonych ofert:  1 
Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrano ofertę firmy:
Transmost sp. z o.o.
Projektowanie Dróg i Mostów
02-736 Warszawa
ul. Wróbla 21/1

Cena oferty brutto: 146.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.                                                                                                                     
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-07-31 14:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-07-31 14:34:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247