☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę drogi 2838 W w Głoskowie oraz przebudowę drogi 2836 W

Z a r z ą d  D r ó g  P o w i a t o w y c h  w  P i a s e c z n i e
Ul. Elektroniczna 4       tel./fax. (022) 756-24-80                      
05-500 Piaseczno          tel. (022) 756-24-82

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu nieograniczonym na

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę drogi 2838 W w Głoskowie oraz przebudowę drogi 2836 W na odcinku od ul. Głównej do ul. Millenium”


o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.

Złożonych ofert:  1 
Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrano ofertę firmy:
1. Usługi Projektowe Piotr Wilczewski
Ul. Łukowska 4/58
04-113 Warszawa
       
Cena oferty brutto: 198.860,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.                                                                                           

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-01 10:58:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-01 11:03:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107