☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyniku postepowania na ?Sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do założenia osnowy III klasy na terenie gminy Konstancin - Jeziorna powiatu piaseczyńskiego?

  Piaseczno 02.07.2007r.
 
 
 
            Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60000 euro na „Sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do założenia osnowy III klasy na terenie gminy Konstancin - Jeziorna powiatu piaseczyńskiego” .
 
Wykonawcą zamówienia będzie firma„Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno –Kartograficzne Spółka Akcyjna” 01-252 Warszawa, ul. Przyce 20 za kwotę brutto 262 300,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta zł).
 
Uzasadnienie wyboru: powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia najniższą cenę.
           
Informujemy jednocześnie, że w w/w postępowaniu zostały złożone dwie oferty, żadna oferta nie została odrzucona oraz nie został wykluczony żaden wykonawca.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-02 14:48:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-02 14:49:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479