☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowę ul. Budowlanych [droga Nr 2865W] na odcinku pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Skierniewicką w Górze Kalwarii, gm. Góra Kalwaria

Z a r z ą d  D r ó g  P o w i a t o w y c h  w  P i a s e c z n i e
Ul. Elektroniczna 4  05-500 Piaseczno                                                         
tel./fax. (022) 756-24-80  tel. (022) 756-24-82
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
“Przebudowę ul. Budowlanych [droga Nr 2865W] na odcinku pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Skierniewicką w Górze Kalwarii, gm. Góra Kalwaria” o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.
 
Złożonych ofert: 3 
Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrano ofertę firmy
:
1) Fal-Bruk, B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, 02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 42

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów. 
                                      
WYKAZ OFERENTÓW :
Nazwa firmy, adres
Oferowana cena brutto
   Liczba punktów
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Drotech, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 211/2
1.182.980,05
72
Strabag Sp. z o.o.,
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 7
1.891.541,09 zł
45
Fal-Bruk, B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, 02-868 Warszawa,
 ul. Sarabandy 42
847.175,81 zł
100
 


Z poważaniem                                                                           
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-10 12:29:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-10 12:44:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247