☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi powiatowej nr 2827W Łbiska - Piskórka, gmina Piaseczno

Z a r z ą d  D r ó g  P o w i a t o w y c h  w  P i a s e c z n i e
Ul. Elektroniczna 4 05-500 Piaseczno                                                                                                       
tel./fax. (022) 756-24-80  tel. (022) 756-24-82
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
Remont drogi powiatowej nr 2827W Łbiska – Piskórka, gmina Piaseczno
                                              
o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.
 
 
Złożonych ofert: 7 
Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Nie odrzucono żadnej oferty.
 
Wybrano ofertę firmy:
1) Fedro sp. z o.o. 08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1
 
Uzasadnienie wyboru oferty:
 
Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.                                       
 
WYKAZ OFERENTÓW :
 
Nazwa firmy, adres
Oferowana cena brutto
Liczba punktów
Fedro sp. z o.o. 08-445 Osieck,
ul. Kolejowa 1
 
977.981,24 zł
 
100
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
1.019.235,70 zł
 
96
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Drotech, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 211/2
 
1.081.300,05 zł
 
90
Mabau Polska sp. z o.o., Szymanów 9 K, 05-532 Baniocha
 
1.343.816,87 zł
 
73
Fal-Bruk, B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, 02-868 Warszawa,
 ul. Sarabandy 42
 
999.430,95 zł
 
98
Strabag Sp. z o.o.,
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 7
 
1.280.074,57 zł
 
76
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., 05-600 Grójec,
Al. Niepodległości 22
 
 
1.061.616,79 zł
 
 
92
 
                                                                                        
                                                                                               
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-10 12:37:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-10 12:44:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467