☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od skrzyżowania z ul. Millenium w Głoskowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na

Remont drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od skrzyżowania z ul. Millenium w Głoskowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876. Etap I – odcinek km 1+200÷4+200

o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.

Złożonych ofert: 6

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrano ofertę firmy:

1) Drogomex sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

WYKAZ OFERENTÓW :
 
Nazwa firmy, adres
Oferowana cena brutto

        Liczba punktów

Drogomex sp. z o.o., 05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 4
1.339.047,60 zł
100
Fedro sp. z o.o. , 08-445 Osieck,
ul. Kolejowa 1
1.608.936,00 zł
83
Drotech, 05-300 Mińsk Maz.,
ul. Warszawska 211/2
1.759.909,17 zł
76
Mabau Polska sp. z o.o., Szymanów 9 K, 05-532 Baniocha
1.680.700,95 zł
80
Fal-Bruk, B.B.Z. Falenta Spółka Jawna,02-868 Warszawa,
ul. Sarabandy 42
1.689.090,00 zł
79
Budownictwo Drogowe Jarpol S.A.,
04-062 Warszawa,ul.Grenadierów 8/25
1.999.092,00 zł
67
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-13 12:14:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-13 14:56:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247