☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż z podłączeniem do istniejącej instalacji zasilającej fabrycznie nowej pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Nr sprawy AG.3400/12/07
  1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę i montaż z podłączeniem do istniejącej instalacji zasilającej fabrycznie nowej pralnicy. Wymagania dodatkowe:

· Podgrzew elektryczny

· Wsad 15 kg suchej bielizny

· Program pracy półautomatyczny

· Brak wirowania (pranie kocy, kołder, poduszek), możliwość ustawienia temperatury grzania

· Moc grzania do 20 kW

· Wykonanie – całość stal nierdzewna

· Maksymalne wymiary: wys. 140 cm, szer. 95 cm, głębokość 95 cm

· Maszyna z certyfikatem CE, spełniająca wymogi Sanepid-u, PIP-u

· Szkolenie pracowników bezpłatne

· Termin płatności: przelewem 21 dni od montażu i wystawienia faktury

· Gwarancja min. 12 m-cy

· W okresie gwarancyjnym bezpłatne usuwanie usterek (w tym także dojazd serwisantów). Czas usunięcia usterek do 48 godzin od powiadomienia.

· Serwis pogwarancyjny

· Demontaż zużytej maszyny i transport na zewnątrz

  1. Termin realizacji zamówienia: do 28.09.2007 r.
  2. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna – dział administracyjno-gospodarczy lub elektronicznie - www.bip.piaseczno.pl
  3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: telefonicznie 022 7564136. Osoby do kontaktów: Bożena Rzeczkowska, Jerzy Kongiel
  4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
  5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „zapytanie ofertowe nr sprawy AG.3400/12/07 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy i montażu pralnicy”
  6. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2007 r., do godziny 10.00 w sekretariacie zamawiającego w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1, piętro I.
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.
  8. Załącznik do zapytania stanowi wzór oferty (pobierz plik >>>)
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-13 16:18:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-14 09:15:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479