Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowę drogi powiatowej nr 2841, Zgorzała, gm. Lesznowola

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi powiatowej nr 2841 W. Zgorzała o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.

Złożonych ofert: 2

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

WYKAZ OFERENTÓW :
Nazwa firmy, adres
Oferowana cena brutto

        Liczba punktów

Fal-Bruk, B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, 02-868 Warszawa,

 ul. Sarabandy 42

2.162.668,38 zł

98

Budownictwo Drogowe Jarpol S.A., 04-062 Warszawa,

ul.Grenadierów 8/25

2.128.926,11 zł

100
Wybrano ofertę firmy:

1) Budownictwo Drogowe Jarpol S.A., 04-062 Warszawa, ul.Grenadierów 8/25

                                                                

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.                                       

 
Z poważaniem  
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-08-28 11:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-08-28 11:07:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki