Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie przebudowy kotłowni gazowej o niskiej sprawności wraz z siecią wewnętrzną w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie przebudowy kotłowni gazowej o niskiej sprawności wraz z siecią wewnętrzną w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.

W postępowaniu tym zostały złożone trzy oferty (zestawienie poniżej), żadna oferta nie została odrzucona oraz nie został wykluczony żaden wykonawca.

 
Numer
oferty
Firma lub nazwisko
i adres
wykonawcy
Cena
brutto zł
Termin wykonania
Liczba punktów za cenę
Liczba pkt za termin
Razem liczba punktów
 
1

Przedsięb. Instalacji
Sanitarnych „Rzońca” Józef Rzońca, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 81

 
360 693,00
 
20.10.2007
 
70,00
 
7,00
 
77,00
 
2

Przedsięb Wielobranżowe „INSTAL–BUD”
Waldemar B. Stelmach,
27-100 Iłża, Krzyżanowice 223

 
411 640,20
 
05.10.2007
 
61,33
 
22,00
 
83,33
 
3

Przedsięb. Pr.-Hand.-Usł. „RO.SA.-BUD” Roman Saczywko, 26-600 Radom, ul. Ptasia 14

 
845 000,00
 
27.10.2007
 
29,88
 
0
 
29,88
 
 

Wykonawcą zamówienia będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INSTAL – BUD” Waldemar Bronisław Stelmach, 27-100 Iłża, Krzyżanowice 223 za kwotę brutto 411 640,20 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści i 20/100 zł).

Uzasadnienie wyboru: powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu wykonania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-09-04 09:04:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-09-04 09:10:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki