Zapytanie o cenę - nauka języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej nauki języka angielskiego w naszym zespole. Tygodniowo do zrealizowania jest około 70 godzin tygodniowo w klasach technikum, liceum profilowanego i zasadniczej szkole zawodowej na wszystkich poziomach. Zajęcia powinny odbywać się w godzinach 8.00-15.05 od 1 października 2007 roku do 20 czerwca 2008 roku w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1

Oferta powinna obejmować:

· naukę języka angielskiego zgodnie z programem nauczania w szkole ponadgimnazjalnej,

· tygodniowy wymiar zajęć możliwy do zrealizowania (maksimum 70 godzin dydaktycznych tygodniowo),

· kwalifikacje lektorów (wskazane kwalifikacje wynikające z przepisów oświatowych posiada osoba, która: legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych: a) na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, a ponadto posiada  przygotowanie pedagogiczne, lub legitymuje się dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu albo legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) i świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II lub świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie zaawansowanym lub biegłym, a ponadto posiada  przygotowanie pedagogiczne.

· proponowaną cenę 1 godziny dydaktycznej

Prosimy o przesłanie oferty z ceną do dnia 28 września 2007r. do godz. 1200 faksem (022) 756 74 32 lub mailem zs1_p@wp.pl

W późniejszym terminie oferty będą rozpatrywane w przypadku dalszego pozostawania godzin języka angielskiego na wakacie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-09-24 16:52:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-09-24 16:56:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki