☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych ul. Starochylickiej, droga Nr 01316 [2814W]-ul. Chyliczkowskiej

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych ul. Starochylickiej, droga Nr 01316 [2814W]-ul. Chyliczkowskiej na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Puławskiej, gm. Piaseczno”

o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.

Złożonych ofert: 1 

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrano ofertę firmy:
„A-Pro”
Anna Utrata
Opacz 36
05-520 Konstancin-Jeziorna
 
Cena oferty brutto: 76.860,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-09-26 14:43:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-09-26 14:45:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107