☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu marki IVECO

Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 , 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel/fax 022 756 41 36, na podstawie zgody Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu marki IVECO, model pojazdu A35-10 Turbo Dajly 3.5 t, nr rej. WFF9780, rok produkcji 1996.

 
Dane techniczne:
 • Data pierwszej rejestracji                - 18.12.1996 r.
 • Wskazanie drogomierza                  -   361.000 km
 • Kolor powłoki lakierniczej                -   biały
 • Liczba miejsc siedzących                -   19
 • Skrzynia biegów manualna                
 • Pojemność silnika                            - 2798 ccm
 • Moc silnika                                          - 103 KM
 • Badanie techniczne ważne do dnia – do lutego 2008 r.
 • Wyposażenie dodatkowe                - komplet opon zimowych
Cena wywoławcza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).
Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin, osoba do kontaktu Pan Jerzy Kongiel tel. 022 756 41 36.

Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać następujące informacje:
 1. imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
 2. oferowaną cenę
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem przetargu
 4. dowód wpłacenia wadium

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30 października 2007 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na kupno samochodu – nie otwierać przed dniem 30 października 2007 r. do godz. 10.30”.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2007 r. o godz. 10.30 w pokoju kierownika działu adm. – gosp. w budynku nr II .

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł), na konto 75 1020 1169 0000 8702 0108 1587 lub w kasie Domu Pomocy Społecznej, z dopiskiem wadium na kupno samochodu, do dnia 30 października do godz. 10.00. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zakupu pojazdu.

W przypadku odstąpienia od podpisania umowy kupna wadium nie podlega zwrotowi.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia przetargu.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę, nie mniejszą jednak niż 20.000,00 zł.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wpłacenia oferowanej kwoty na konto 67 1020 1169 0000 8502 0108 1538 w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wydanie nabywcy samochodu nastąpi z chwilą wpływu środków na konto Domu Pomocy Społecznej.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-10-09 13:45:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-10-09 13:47:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247