Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa walca stalowego tandemowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na

Dostawę walca stalowego tandemowego

o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.

Złożonych ofert: 1 

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrano ofertę firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO REMASZ – JULIAN SOBALA

95-200 PABIANICE
UL. PÓŁNOCNA 44/48
 
Cena oferty brutto:201.300,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.                                               

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-10-11 14:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-10-11 14:26:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki