☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pytanie dot. przetargu nieograniczonego na budowę chodnika przy ul. Głównej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Podleśnej w Ustanowie, gm. Prażmów

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pyt. 1

Jakie działania przewiduje Zamawiający w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. niskich temperatur powietrza (poniżej -3°C) utrzymujących się przez dłuższy czas, czy też intensywnych opadów śniegu i zalegającej pokrywy śnieżnej?

Odpowiedź:

Ad.1.   a) W przypadku wystąpienia o godzinie 6.00 rano temperatury powietrza poniżej -3°C Zamawiający przewiduje wstrzymanie robót drogowych.

            b) W przypadku wystąpienia pokrywy śnieżnej w ciągu dnia tj. w godzinach 6:00 – 16:00, zamawiający przewiduje wstrzymanie robót drogowych.

W przypadku wstrzymania robót drogowych ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, Zamawiający sporządzi protokół odbioru wykonanych robót i dokona zapłaty za faktycznie wykonaną część robót. Na wykonanie pozostałego zakresu robót zostanie przedłużony termin o taką ilość dni, w których warunki atmosferyczne będą takie jak opisane w punkcie a i b. Fakt utrzymania się takich warunków zostanie udokumentowany każdego dnia w formie pisemnej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-10-15 13:29:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-10-15 13:30:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107