Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego SIEDLIN,   Siedlin 75,  09-100 Płońsk

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna z wymogami siwz i zawierająca najniższą cenę.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 Lp.: 1
Nazwa wykonawcy:              Pollop Wojciech Czarnowski
Adres Wykonawcy:              ul. Góry Warszawskie 57
05-462 Wiązowna Duchnów
Cena oferty brutto:           75.019,28 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 90
Lp.: 2
Nazwa wykonawcy:              Marabud Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:              ul. Majdańska 18 nr 14
04-088 Warszawa
Cena oferty brutto:           79.189,53 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 85
Lp.: 3
Nazwa wykonawcy:              Bor - Len
Adres Wykonawcy:              Sprzedaż Hurtowo-Detaliczna
ul. Sobieskiego 6 A
05-510 Konstancin-Jeziorna
Cena oferty brutto:           81.375,20 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 83
Lp.: 4
Nazwa wykonawcy:              Zakłąd Przetwórstwa Mięsnego Siedlin
 Adres Wykonawcy:              Siedlin 75
09-100 Płońsk
Cena oferty brutto:           67.904,24 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-11-28 13:59:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-11-28 14:01:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki